Středoškolský atletický pohár 2019

V úterý 17. 9. 2019 se vybraní studenti Střední odborné školy ekologické a potravinářské (SOŠEP) zúčastnili středoškolského atletického poháru na atletickém stadionu Míru v Táboře.
Soutěžilo se v kategorii chlapců a dívek celkem v osmi disciplínách. SOŠEP v kategorii chlapců reprezentovali Tomáš Skořepa, Jan Faflík, Patrik Biener, Lukáš Koblasa, Dominik Pavlík, Vladimír Komín, Adam Zeman, Lukáš Marhoun, Filip Lukš a František Čechmánek. V kategorii dívek Štěpánka Divišová, Kateřina Talířová, Markéta Lišková, Kristýna Hybšová, Šárka Ziklová, Leontýna Dohnalová, Diana Tomandlová, Zuzana Havlátová, Jana Nováková a Iveta Čadová. Za zmínku stojí velmi vydařené výsledky některých závodníků.
V kategorii chlapců ve skoku do výšky dosáhl velmi dobrého výsledku a 6. místo obsadil Filip Lukš, kdy překonal výšku 170 cm. Hned za ním se umístil Vladimír Komín, jež překonal 162 cm. Nutno podotknout že Vláďa vždy obdržel zasloužený potlesk, jelikož skákal valivým bočním stylem (tzv. „strédl“). Ve skoku vysokém zdolala laťku ve výšce 150 cm Markéta Lišková a obsadila tak celkově 2. místo. Ve své druhé disciplíně skoku dalekém výkonem 487 cm obsadila Markéta rovněž 2. místo. Dařilo se nám i ve Vrhačských disciplínách, kdy ve vrhu koulí dorostenek obsadila Jana Nováková celkově 3. místo a Kristýna Hybšová 6. místo. V dorostencích vybojoval ve vrhu koulí 2. místo Adam Zeman.
Za zmínku jistě stojí individuální hodnocení závodníků, kde se dle pravidel mohou závodníci účastnit maximálně dvou disciplín a štafety, kdy na základě výkonu v každé disciplíně jim jsou přiděleny body, a na základě těchto bodů je určeno individuální pořadí. Z celkem 125 účastníků obsadil 8. místo Lukáš Marhoun, 19. Vladimír Komín, 22. Filip Lukš a 30. Adam Zeman. V celkovém hodnocení závodnic dosáhla nejlepšího výsledku Lea Dohnalová, která obsadila 11.místo z 87 závodnic, následovaná Markétou Liškovou 15. místo a Janou Novákovou 21. místo.
Všem zúčastněným velice děkuji za jejich odvahu a snahu splnit všechny disciplíny.

Mgr. Jan Čihák