Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví ČR zakázalo s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost žáků v základních a středních školách a školských zařízeních. Z tohoto důvodu se ruší na naší škole od 11. března 2020 vyučování. Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, které je způsobené novým koronavirem. Opatření je platné až do odvolání.

Žákům maturitních a ostatních ročníků budou učitelé zadávat domácí úkoly elektronicky.

Stravné žáků bude automaticky odhlášeno školní jídelnou. Žáci ubytovaní v domově mládeže mají stravu odhlášenu počínaje večeří dne 10.3.2020. Žáci odebírající obědy je mají odhlášeny počínaje dnem 11.3.2020.

O zahájení pravidelné výuky budou žáci a zákonní zástupci předem informováni.

Ve Veselí nad Lužnicí dne 10.3.2020
Ing. Ladislav Honsa, v.r.
ředitel školy