Přijímací zkoušky do 1. ročníku, maturitní zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek se budou odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotná přijímací zkouška by mohla proběhnout nejdříve 14 dní od zahájení vyučování ve škole. Termín bude letos pouze jeden. Maturitní zkoušky by proběhly nejdříve 21 dnů po zahájení vyučování ve škole. Jsou navrženy tyto změny: nebudou se psát písemné práce z českého jazyka a z cizího jazyka, didaktické testy si školy podle zadaného klíče opraví samy. Pokud nebude k 1.6. 2020 obnovena školní docházka na střední školy, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka v 1. a 2. pololetí 3. ročníku a v 1. pololetí 4. ročníku.

Další informace jsou uvedeny ve sdělení MŠMT zde.