Konzultace k maturitním zkouškám

Vážené maturantky, vážení maturanti,
sděluji Vám, že od 11.5. 2020 začínají na naší škole konzultace k maturitním zkouškám.

Zpracováváme pro vás rozpis na období 11.5. - 29.5.2020, který bude rozdělen do 4 skupin - 4.A, 4.B. 4.AN, 4.T. Konzultace budou probíhat 2. – 5. vyučovací hodinu, tedy od 8.45 do 12.15 hodin ve stanovených učebnách. Nebudou se konat každodenně, skupiny se budou střídat. Rozpis konzultací zveřejníme na webových stránkách školy.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády platí ve škole dodržování závazných hygienických pokynů včetně nošení roušek. Ubytování na domově mládeže prozatím nelze zajistit.

Věřím, že využijete této možnosti k zodpovědné přípravě na maturitní zkoušky v této mimořádné době.

Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy