Informace pro 4. ročníky k připravě na maturitní zkoušky od 11.5.2020

Vážené maturantky, vážení maturanti,
uveřejňujeme pro Vás informace ke konzultacím, které začnou od 11.5.2020.

Jejich součástí jsou následující dokumenty:
- ochrana zdraví a provoz SOŠEP v období do konce školního roku 2019/2020
- čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
- rozvrh hodin ve dnech 11.5. - 14.5.2020 (je uvěřejněn také v záložce suplování)

Vyplněné a podepsané čestné prohlášení odevzdáte při nástupu do školy dne 11.5.2020(4.A,B) nebo 12.5.2020 (4.AT) na své první vyučovací hodině příslušnému vyučujícímu.

Stravování formou oběda je možné zajistit ve školní jídelně až do 29.5.2020 včetně, prosím o nahlášení zájmu o stravování třídním učitelům a objednání stravy ve školní jídelně.
Oběd bude možné konzumovat přímo ve školní jídelně od 12:20hod. při dodržení stanovených hygienických pravidel.

Ubytování na domově mládeže v období 11.5. - 29.5.2020 nezajišťujeme.

Informace o ochraně zdraví a provozu SOŠEP

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek