Praktické vyučování a konzultace pro žáky 1.- 3.ročníků

Od 3.6. 2020 bude zahájeno praktické vyučování pro 1.-3. ročníky naší školy. Od 8.6. do 29.6. 2020 bude dále probíhat praktické vyučování a rovněž konzultace z teoretických předmětů. Vše se uskuteční v jednodenních nebo dvoudenních blocích, maximálně po 15 studentech podle ročníků a studijních oborů. Skupiny se budou pravidelně střídat v jednotlivých týdnech dle stanoveného rozpisu. Sledujte rozvrh, který byl ve čtvrtek 28.5. vyvěšen na stránkách naší školy v záložce suplování.

Můžete se ubytovat v domově mládeže, ubytování je potřeba předem nahlásit vedoucí vychovatelce paní Píhové na telefon: 606 152 937 nebo na e-mail: blazkova@sos-veseli.cz
Stravování si včas zajistěte ve školní jídelně přes webové stránky, e-mail nebo telefon.

Při prvním nástupu do školy musí každý žák předat třídnímu učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení musí být podepsáno zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Posílám ho v příloze ke stažení.

Vysvědčení za 2.pololetí bude předáno v úterý 30.6.2020 všem žákům školy.

Těšíme se na vás, využijte těchto možností setkat se se svými učiteli, doplnit si znalosti nebo si opravit známky.

Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy


Čestné prohlášení o neexistenci přízanků virového infekčníhio onemocnění