Den českého piva

V pátek 25. 9. 2020 se na naší škole konal u příležitosti svátku sv. Václava, patrona pivovarnictví, Den českého piva. Nejprve si studenti 3. a 4. ročníku oborů Analýza potravin a Technologie potravin vyslechli odbornou přednášku Bc. Vlastimila Nohejla na téma „Výroba českého ležáku v praxi“. Následovala degustace se senzorickou analýzou nealkoholických piv. V letošním roce studenti hodnotili 13 vzorků nealkoholických piv ve dvou kategoriích – neochucené a ochucené. Vítězem v kategorii neochucených nealkoholických piv se stal Bernard světlý, v ochucených pak Regent Lemon. Děkuji všem pivovarům za spolupráci a poskytnutí vzorků na degustace. Konkrétně se jedná o Bohemia Regent, Pivovar Samson, Budějovický Budvar, Rodinný pivovar Bernard a Pivovary Lobkowicz Group. Dík patří též části studentů 3.A, kteří vypomáhali s organizací degustací.

Ing. Ondřej Novák
vedoucí praktického vyučování