DEN ZEMĚ


Z historie DNE ZEMĚ

Z historie DNE ZEMĚ Poprvé se oslavy Dne Země uskutečnily 22.4.1970 ve Spojených státech amerických. Rozsáhlá kampaň žádala stabilizovat počet lidí na Zemi, zvýšit energetickou účinnost a hledat obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a odpady, vyloučit z používání chemikálie a odpady které ničí ozónovou vrstvu, omezit zemědělské techniky které vedou k erozi půdy a snižování její produktivity.

Iniciátory kampaně byli především studenti a místní občanské iniciativy spolu s americkými politiky. Akce se v roce 1970 zúčastnili milióny občanů USA. Kampaň měla nebývalý ohlas a dala vzniknout tradici oslav Dne Země - 22. dubna - jako mezinárodního svátku životního prostředí.

V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. 200 milionů lidí na celém světě ze 140 zemí znovu dokázalo, že se zajímají o ochranu životního prostředí na Zemi. Zprávy z celého světa informovaly o pochodech, soutěžích, koncertech, festivalech, eko-trzích, úklidových akcích, výsadbách stromků a ostatních ekologických aktivitách na celkem 3600 místech a ze Dne Země 1990 se tak stala největší organizovaná demonstrace v historii.

Od roku 1990 je i v České republice slaven 22. duben jako světový svátek životního prostředí. V roce 1991 přispělo k oslavám Dne Země ministerstvo životního prostředí akcí "8 dní pro Zemi". Do kampaně ke Dni Země se každoročně zapojuje celá řada občanských iniciativ, škol a místních, okresních i městských úřadů formou nejrůznějších akcí, jakými jsou například soutěže pro děti, výstavy, festivaly, shromáždění, brigády, vydávání informačních letáků, petiční akce a podobně. Informace o těchto aktivitách systematicky shromažďuje Agentura Koniklec, která se zabývá celostátním informačním servisem ke Dni Země v různém rozsahu od roku 1993.

DEN ZEMĚ a naše škola

Již od vzniku školy tj. od roku 1993 se škola aktivně zapojuje ke kampani za zlepšení životního prostředí. Jednou z forem pomoci je jarní úklid městských parků, zeleně a sportovního areálu ve Veselí nad Lužnicí. Nedílnou součástí posledních let je úprava naučné stezky Veselské pískovny, které jsou dominantou Veselska v letním období.

Den Země v SOŠ ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí

Den Země připadá každoročně na 22. duben. Již 37 let je světovým svátkem ochrany přírody a životního prostředí. Oslavy Dne Země se postupně rozšířily do více než 140 zemí světa a připomíná si je přes 200 miliónů lidí. V rámci oslav se i v České republice ve spolupráci se školami, neziskovými organizacemi, městy a obcemi koná mnoho akcí. Mají především připomenout, že žijeme na planetě, o kterou musíme pečovat a zajistit tak trvale udržitelný rozvoj i dalším generacím.

Již několik let se snažíme přispět k úklidu města a k ekologickému vzdělávání. Připravujeme proto následující činnosti:

  • úklid parkových ploch v širším okolí školy
  • sběr odpadů v prostoru pískoven
  • chemické rozbory vody pro občany města
  • přednáška o odpadech pro žáky Základní a Praktické školy Veselí n. L.
  • program pro Mateřskou školu v Mezimostí na ekologická témata
  • vysazování stromů ve městě a okolí