Ekogramotnost na školách JČKZkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018

Projekt je financován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.3.06 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Střední odborná škola ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí (SOŠEP) má již několikaleté zkušenosti s podáváním a realizací projektů vyhlášených Jihočeským krajem. V roce 2012 úspěšně ukončila roční grantový projekt s názvem Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje, který byl realizován díky podpoře Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.

Byl zaměřen na zvýšení ekogramotnosti a podporu výchovy k udržitelnému rozvoji v rámci celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků Jihočeského kraje. Z prostředků projektu vzniklo na SOŠEP moderní a plně vybavené školní středisko výchovy k udržitelnému rozvoji, které bude i nadále sloužit k pořádání školení, seminářů, besed a kurzů zaměřených na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO).

Stěžejní aktivitou projektu bylo roční specializační studium koordinátorů EVVO pro učitele všech stupňů škol, které započalo v lednu 2012 a úspěšně jej dokončilo 17 učitelů. Dále byla škola pořadatelem kurzů pro celé školní týmy na ZŠ na Školním náměstí v Sezimově Ústí a ZŠ Zborovská v Táboře. Zajímavou aktivitou byly dvoudenní exkurze se zaměřením na přírodní a kulturní dědictví Jihočeského kraje do CHKO a NP Šumava a do Českého Krumlova. Součástí projektu byl i kurz určený přímo pro ředitele a management škol "EVVO a vedení škol".

Z projektu bylo úspěšně podpořeno celkem 116 pedagogů z celého Jihočeského kraje. Všechny podpůrné výukové materiály z pořádaných kurzů a školení jsou ke stažení na webu projektu v příslušných odkazech na jednotlivé aktivity projektu a ve složce Ke stažení.

Ivana Zemanová, DiS.
manažer a koordinátor projektu

Přístup na portál.