Ing. Michaela Klímová - Čikešová

15. výročí Střední odborné školy pro ochranu a tvorbu životního prostředí
Absolventi vzpomínají (III.)

V loňském roce oslavila Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí 15 let od svého založení. V našem seriálu "Absolventi vzpomínají" oslovujeme absolventy této školy, aby se s námi podělili nejen o své zážitky z doby studia ve Veselí nad Lužnicí, ale také o své zkušenosti z let pomaturitních.

Ve třetím pokračování našeho seriálu jsme oslovili Ing.Michalu Klímovou - Čikešovou.

1. Jaký obor a v jakých letech jste studovala?

Na SOŠ OTŽP jsem studovala v letech 1994 - 1998 ochranu a tvorbu životního prostředí se zaměřením na laboratorní analýzu.

2. Jak vzpomínáte na svá studentská léta a město Veselí nad Lužnicí?

Na tuto dobu vzpomínám ráda. SOŠ OTŽP jsem začala studovat v jejích počátcích a užila si výhod malé školy. Ráda vzpomínám na naše pedagogy, kteří měli velkou snahu nás do dalšího života co nejlépe vybavit. A také mě určitě studium na této škole ovlivnilo při výběru vysoké školy.

Město Veselí jsem si v době studia moc neužila, protože jsem dojížděla z Tábora. Ale dnes se sem občas vracím za svými kamarády.

3. Kam směřovaly vaše kroky po maturitě?

Po maturitě jsem studovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Po ukončení vysoké školy jsem pracovala v táborské nemocnici v biochemické laboratoři.

4. Čím se zabýváte dnes?

V současnosti pracuji v Laboratoři přenosu signálů na Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR v Praze. Zjednodušeně se dá říci, že se zde zabývám "imunitou rostlin". Také životnímu prostředí jsem zůstala věrná. Pokud mi čas dovolí, jezdím do hor a věnuji se horské turistice.

Připravila: Jana Zárubová