Školní knihovna SOŠEP

Umístění

Školní knihovna SOŠEP Veselí nad Lužnicí je umístěna v 1.poschodí, číslo dveří 94.

Výpůjční doba

Knihovna je v provozu v tuto dobu
Pondělí 7.30 - 7.5510.20 - 10.40
Úterý 7.30 - 7.55
Středa zavřeno
Čtvrtek7.30 - 7.5510.20 - 10.40
Pátek 7.30 - 7.55

Po dohodě s knihovníkem je možno navštívit knihovnu i mimo výše uvedenou výpůjční dobu.

Poskytované služby

 • Knihovna poskytuje tyto knihovnicko-informační služby:
  • výpůjční služby prezenční
  • výpůjční služby absenční
  • rezervace dokumentů
  • informace o knihovním fondu
  • přístup k informacím na internetu
  • reprografické služby

Rozsah a podmínky poskytování knihovnicko-informačních služeb stanovuje Řád školní knihovny SOŠEP Veselí nad Lužnicí.

Knihovní fond

V knihovním fondu jsou:
dokumenty(knihy, časopisy).
K 1.1.2010 má knihovna ve svém fondu celkem 3503 dokumentů.
kazety, videokazety, CD, DVD
K 1.1.2010 má knihovna ve svém fondu celkem 827 kazet,videokazet, CD a DVD.

Pro přípravu na maturitní zkoušku doporučujeme z knižního fondu naší knihovny tyto materiály.

Knihovní řád

Provoz knihovny se řídí platným Řádem školní knihovny, schváleným vedením školy.

Kontakty

Knihovník školy: Mgr. Marie Dobnerová
Telefon: 381 500 515
E-mail: dobnerova@sos-veseli.cz