Sledování kvality půdy v závislosti na zemědělském využití v okolí ekologických škol ve Veselí nad Lužnicí a v Yspertalu

Od počátku školního roku probíhá společný mezinárodní projekt naší školy se školou v rakouském Yspertalu. Projekt se zabývá sledováním kvality půdy v závislosti na zemědělském využití v okolí ekologických škol ve Veselí nad Lužnicí a v Yspertalu. Celý projekt byl zahájen na podzim odběrem vzorků půd v okolí našeho města. Z každé plochy jsme odebrali několik dílčích vzorků ze dvou hloubek. Vzorky jsme řádně promíchali, usušili a nadrtili a připravili jsme je pro další práci. Rakouští kolegové postupovali obdobně.

Na počátku prosince jsme se vzali vzorky a vyrazili jsme do Yspertalu. Vzorky jsme si vyměnili a na obou školách budeme hodnotit obojí vzorky.

Podruhé jsme se do Yspertalu vydali 10. dubna. Nejprve se konalo krátké pracovní setkání. Studenti obou škol se rozdělili do menších skupin a hovořili o zjištěných výsledcích, používaných metodách, problémech apod. Občas naráželi na jazykové problémy, ale ty postupně ustupovaly do pozadí. A pokud byl problém závažnější, pomohli vyučující a jedna česká studentka z Yspertalu. Skupiny se podívaly i do laboratoří na jednotlivá pracoviště. Po hodinové pracovní diskuzi jsme museli pokračovat dál. Rakouští přátelé pro nás připravili dvě exkurze.

První návštěva byla na kompostárně Seiringer nedaleko Wieselburgu. Jedná se o jednu z největších kompostáren ve spolkové zemi Dolní Rakousko. Prohlédli jsme si celý provoz od příjmu organických odpadů, přes jednotlivé etapy tvorby kompostu až po expedici konečného produktu upraveného pro různé účely využití. Za zmínku stojí i vznik této firmy, kterou založil před 25 lety 18 ti letý student Hubert Seiringer, který nechtěl hospodařit na rodinné farmě. Začal se svozem bioodpadu v nejbližším okolí Wieselburgu a postupně rozšiřoval území své působnosti. Nyní malá firma s pouhými 18 zaměstnanci produkuje desítky tisíc tun kompostů ročně. Kromě toho se podílí na vývoji , výrobě a prodeji strojního zařízení pro zpracování bioodpadů.

Druhá zastávka byla v Bundesamt für Bodenwasser na pracovišti v Petzenkirchenu. Pracoviště se nachází v malebném zámečku. Byli jsme seznámeni s činností této části ústavu - průzkumem půd, sledováním vodního režimu půd a výrobou jednotlivých půdních profilů, které byly umístěny na stěnách v ústavu. Viděli jsme i jednotlivé laboratoře. Zjistili jsme, že základní vybavení máme i v našich laboratořích, přestože některé metody jsou rozdílné. Po více než hodinové prohlídce jsme se rozloučili s naším průvodcem a vydali jsme se na cestu k domovu.

Jisté je, že návštěvy na všech místech byly velmi zajímavé. Setkali jsme se s praktickými poznatky, zajímavou činností a hlavně s příjemnými lidmi, kteří se s námi ochotně dělili o své znalosti.

Poslední část projektu se bude konat v září ve Veselí nad Lužnicí. Zjištěné výsledky budeme porovnávat a diskutovat o jejich významu.