Technologie potravin (29-41-M/01)
Školní vzdělávací program: Potraviny a biotechnologie

Školní vzdělávací program umožňuje získávat znalosti z oblasti mikrobilogie, potravinářské chemie, technologie zpracování mléka, kvasné technologie, výroby lihovin a nápojů, technologie ostatních potravinářských výrob. V rámci oboru žáci získávají řadu dovedností a zkušeností při výrobě, senzorických i laboratorních zkouškách potravinářských výrobků.

Absolvent se uplatní v těchto potravinářských podnicích:
- pivovary (podsládek, sládek, obchodní sládek, kontrolor jakosti,   obchodník), sladovny
- minipivovary (sládek)
- mlékárny (technolog, mistr, vedoucí směny, kontrolor jakosti,   pracovník odbytu a prodeje, pracovník marketingu)
- minimlékárny (technik, technolog)

Dále se může absolvent uplatnit v širokém spektru potravinářského průmyslu - zpracování masa a masných výrobků, v oblasti pekárenství, výroby cukrovinek, v oblasti lihovarnictví a výroby nápojů. Může provádět kontrolu jakosti a bezpečnosti potravin v chemických a mikrobilogických laboratořích potravinářských firem.

V průběhu studia absolvují žáci odbornou praxi v pivovarech, mlékárnách a dalších potravinářských podnicích.

Maturitní zkouška jim umožňuje ucházet se o studium na vyšších odborných a vysokých školách, zejména potravinářského a přírodovědného zaměření.

Praktická cvičení žáků probíhají ve školním minipivovaru, ve kterém se žáci učí vařit různé druhy piv. Vyrábějí např. tato piva: Blatský švihák (14°), Blatský ležák světlý, tmavý (12°), Blatské výčepní (10°), piva speciální, piva s ovocnou příchutí. Na těchto pivech provádějí žáci mikrobiologické a chemické zkoušky v laboratořích školy. Ve 4. ročníku je součástí výuky senzorická analýza piv. Zkouší se chuť, barva, říz, hořkost, pěnivost a celá řada dalších parametrů.

Další část praktických cvičení je soustředěna ve školním poloprovozu (minimlékárně) v závodě MADETA Planá nad Lužnicí, kde se žáci učí zpracovávat mléko a vyrábět různé druhy mléčných výrobků (jogurty, máslo, zákysy, sýry). Na mléčných výrobcích žáci provádějí senzorické, mikrobiologické a chemické zkoušky. Každoročně se účastní školních přehlídek sýrů, kde hodnotí kvalitu předložených vzorků.

Škola koncem září pravidelně pořádá DEN ČESKÉHO PIVA, při kterém žáci hodnotí vzorky nealkoholických piv z různých pivovarů. Každoročně v květnu pořádá DEN ČESKÉHO MLÉKA s odborným programem a chuťovými zkouškami mléčných výrobků.