Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
(EU peníze středním školám)

Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí je od školního roku 2012/2013 zapojena do projektů spolufinancovaných Evropskou Unií a MŠMT. Projekt se jmenuje "Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách" a je realizovaný v rámci výzvy EU peníze středním školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 1.5. Projekt byl zahájen v září 2012 a bude trvat do srpna 2014.

Náš projekt je zaměřen na podporu výuky cizích jazyků (šablona Individualizace výuky cizích jazyků) a podporu vzdělávání pomocí digitálních technologií (šablona Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií). Součástí projektu byl také intenzivní jazykový kurz v zahraničí, kterého se v červenci 2013 zúčastnily obě naše vyučující německého jazyka a jehož výstupem byl zisk mezinárodního certifikátu.

Co tento projekt našim žákům a škole přináší?
V rámci šablon Individualizace výuky cizích jazyků škola zavedla u oborů analýza potravin a technologie potravin druhý cizí jazyk (anglický či německý). Díky projektu bylo také pořízeno velké množství kvalitních výukových materiálů: učebnice, slovníky, cvičebnice, metodiky pro učitele, CD a DVD výukové programy a další. Díky šablonám Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií byl zaveden pro všechny naše čtyři obory nový předmět informatika se zaměřením na tvorbu webových stránek a programování. Aby studenti mohli pracovat s opravdu moderní výpočetní technikou, inovovala škola ve školním roce 2013/2014 jednu ze svých počítačových učeben novými počítači s operačním systémem Windows 8. Zároveň byla jedna z našich kmenových učeben vybavena počítačem s datovým projektorem, plátnem a dalšími potřebnými komponenty.

Cílem tohoto projektu je umožnit našim žákům lépe se připravit ke studiu na vysoké škole, případně najít lepší uplatnění na trhu práce.

Mgr. Jan Javorský
Manažer a koordinátor projektu