Popularizace a podpora technického vzdělání v potravinářských a chemických oborech Střední odborné školy pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí.


Dobrá zpráva pro zvídavé žáky.

Naše škola získala z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost grant na projekt Popularizace a podpora technického vzdělání v potravinářských a chemických oborech SOŠ OTŽP ve Veselí nad Lužnicí.

A co to znamená? To znamená, že v době od března tohoto roku do června příštího roku budeme připravovat a pořádat pro zvídavé žáky základních škol Jihočeského kraje akce, které jim ukážou, jak může být chemie a technologie zajímavá, dobrodružná a užitečná. Žáci, kteří se těchto akcí zúčastní, nebudou jen koukat a poslouchat, o čem chemie je, ale sami si ji "osahají" při plnění zajímavých odborných úkolů v laboratořích školy. Také se s námi, jako účastníci exkurzí, dostanou na místa z praxe, kde je, po chemické a technologické stránce, na co koukat. Zvlášť, když je těmito místy provedou odborníci.

Od března do srpna 2011 budeme program připravovat, ale od září 2011 do června 2012 se aktivity rozběhnou naplno. Chcete-li si zkusit např. psaní neviditelným inkoustem, krotit faraonovy hady, uvařit si mýdlo, pozorovat několikanásobně zvětšený mikrosvět, odpálit sopečnou erupci, vidět, jak se vaří pivo, naučit se ohodnotit chuť a vzhled potravin, pracovat s přírodními barvivy atd. atd., tak sledujte náš web a informujte se u svých učitelů chemie. Na našich webových stránkách budeme postupně zveřejňovat program a termíny nových aktivit a fotky s komentáři z aktivit minulých. Také vyhlásíme tématickou internetovou soutěž o zajímavé ceny. Určitě je, na co se těšit.

Ani žáci naší školy nepřijdou v tomto projektu zkrátka. V rámci aktivit projektu absolvují odborné exkurze, besedy s odborníky z praxe a budou se učit v lépe vybavené učebně modernějšími metodami.Jde nám o to, aby naši absolventi byli co nejlépe připraveni pro svou další ať už studijní či pracovní kariéru v potravinářských a chemických oborech a aby žáky základních škol kraje chemie zaujala a počítali s ní i do budoucna.

Martina Sýkorová
(manažer projektu)

Zajímavá nabídka pro školy Jihočeského kraje

Sada letáků využitelných ve výuce chemie ZŠ (ZDARMA)

  • Záložka s periodickou soustavou prvků, tabulkou Prvky běžné na Zemi a v lidském těle a chemickými vzorci
  • Chemické pexeso na procvičení značek běžných prvků a názvosloví sloučenin
  • Kalendář s obrázky a názvy (i anglicky) chemického skla
  • Letáky s koloběhy prvků v přírodě, chemickými kvízy a hádankami, technologickým schématem výroby piva

DVD Chemie trochu jinak – 42 minutový film natočený přímo u nás ve škole, s žáky naší školy, kteří s vtipem ukazují nutnost dodržování zásad bezpečnosti při práci v laboratoři, představují laboratorní sklo a zařízení, předvádějí chemické pokusy, vysvětlují výrobu piva, odebírají vzorky pro monitoring životního prostředí. Film obsahuje i výklad a test označení nebezpečných látek.

DVD je rozčleněno do jednotlivých kapitol, které lze pustit samostatně.

Pokud vás zaujala naše bezplatná nabídka,

objednávejte si tyto produkty na adrese: info@sos-veseli.cz

Produkty vznikly jako výstup projektu:

Popularizace a podpora technického vzdělání v potravinářských a chemických oborech Střední odborné školy pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí

Projekt byl financován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.1.10 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Návrh odborných exkurzí z projektu Podpora chemie

Závody těžké chemie v Severních Čechách – Neratovice
Muzeum čokolády Praha – ruční výroba pralinek
Mlékárna Tatra Hlinsko
Skanzen Veselý Kopec – historické postupy při zpracování tradičních surovin
Pivovar Prazdroj Plzeň
Mlékárna Tany Nýrsko
Soukromá farma – chov skotu a farmářské zpracování mléka
Botanický ústav Třeboň – zpracování řas a sinic

Materiály z exkurzí [PDF]

Exkurze Nýrsko Plzeň
Exkurze Třeboň
Exkurze ve Spolaně
Exkurze hlinsko
Exkurze muzeum čokolády

Pokračování Kouzelných dnů v laboratořích SOŠEP žáky bavilo.

Ve dnech 12. až 14. 6. 2012 navštívilo veselskou Střední odbornou školu ekologickou a potravinářskou 154 žáků ze základních škol Jihočeského kraje. S podporou evropských fondů mohli absolvovat program zaměřený na popularizaci chemie a techniky. A opravdu se nenudili.

S velkým ohlasem se setkal program Moderní hodina chemie, který byl realizován ve spolupráci s VŠCHT Praha. Čtyřicet pět minut atraktivních chemických pokusů, při kterých to bouchalo, prskalo, světélkovalo a kouřilo, uteklo tak rychle, že se žákům z laboratoře ani nechtělo. Pozorovali pokusy se světélkujícím luciferinem, kapalným dusíkem, třaskavým vodíkem, střelným prachem, ochutnali právě připravenou zmrzlinu, pozorovali barevné plameny, vyráběli mlhu, slyšeli, jak některé plyny mění hlas člověka a mnoho dalšího.

Ve škole se také zastavili ve školním minipivovaru, kde se dozvěděli, jak a z čeho se připravuje pivo. Také mohli ochutnat Šoférské, tedy nealkoholické, pivo, které vyrobili naši žáci pod vedením školního sládka Ing. Dufka.

Zaujala i prohlídka školního terária s odborným výkladem o chovaných cizokrajných exemplářích.

Celé dopoledne bylo doplněno ekologickými programy Vodě na stopě a Doba odpadová. Žáci pod vedením lektora zkoumali vliv člověka na krajinu a její schopnost zadržovat vodu, či možnosti a způsoby třídění a recyklace odpadů.

Věřím, že účastníky Kouzelných dnů v laboratoři II nabízený program zaujal a souhlasí se mnou, že chemie a technologie dokáží být pro člověka nejen užitečné, ale i zábavné.


1. Studentky VŠCHT v akci
2. Některé prvky barví plamen
3. Dokonalé shoření papíru
4. Z papíru opravdu nezbylo nic
5. Dokonale shoří i ping-pongový míček

6. Vodík se vzduchem dokáže pěkně řádit
7. Luminiscence luciferinu
8. Pomocí kapalného dusíku lze vyrobit zmrzlinu - byla moc dobrá
9. Střelný prach se představuje
10. Levitace magnetu

Natáčení výukového DVD Chemie trochu jinak

V květnu 2012 probíhalo na Střední odborné škole ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí natáčení výukového DVD s názvem Chemie trochu jinak. Snímek trvá 42 minut a je rozdělen do kapitol : Úvod, Bezpečnost, Označení nebezpečných látek,Sklo a zařízení, Základní laboratorní operace, Plamenové reakce, Potraviny - důkazy sacharidů, Biotechnologie - návštěva školního pivovaru, Chemie a životní prostředí - odběry vzorků.

Průvodci filmem jsou žáci školy Jana Pechová a Ivan Vaněk, další herci jsou žáci všech 4 oborů naší školy. Natáčení probíhalo ve 3 dnech a dalo nám všem zabrat. Každá scéna se natáčela několikrát, vždy z jiného pohledu. Zopakovat repliku několikrát za sebou vždy stejně také není vůbec jednoduché - Jana a Ivan o tom už vědí své. Naštěstí pan kameraman Michal Niepřej byl velmi trpělivý a profesionální.

V současné době se film stříhá a kompletuje tak, aby byl do konce školního roku k dispozici základním školám Jihočeského kraje. Spolu se zajímavými chemickými a technologickými výukovými letáky je DVD zdarma k objednání na adrese info@sos-veseli.cz.


1. Někdy je natáčení k smíchu
2. Někdy k pláči
3. Akce!! Jedem!!
4. Ivan sám, jen s chemií.
5. A zase ten Ivan.

6. Konečně dorazila ta Jana.
7. Porada nad scénářem.
8. Jak to vyšlo?

9. Pan kameraman a fotograf na place.

Chemické Kouzelné dny ve Veselí se vydařily

Ve dnech 10. a 11. 1. 2012 proběhly na Střední odborné škole ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí v pořadí už čtvrtý a pátý Kouzelný den v laboratořích tohoto školního roku.

Kouzelné dny v laboratořích škola organizuje už několik let, v tomto školním roce poprvé s podporou evropských peněz z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. A o co vlastně jde? Žáci základních škol Jihočeského kraje absolvují ve Veselí n.L. odborný program zaměřený na chemii a potravinářské technologie, kde si zábavnou formou a "vlastnoručně" vyzkouší, jak zajímavá můžou být pozorování a měření či senzorická hodnocení v chemické, mikrobiologické a technologické laboratoři.

Žáci základních škol a jejich učitelé stanovovali tvrdost donesených vzorků vlastní vody, barvili plamen různými sloučeninami, zkoumali složení tabákového kouře, pozorovali barevné reakce sloučenin železa, krotili faraonovy hady (efekty směsi sacharózy a hydrogenuhličitanu sodného), zkoumali změny barev přírodních barviv v závislosti na prostředí, testovali citlivost své chutě a čichu při senzorických analýzách, zkoumali kvalitu své výživy a stravovacích návyků, prohlédli si náš malý školní pivovar a mnoho dalšího. To vše pod dohledem odborných učitelů a vybraných žáků školy ve Veselí.

Specialitou Kouzelných dnů v laboratoři je bezpečnostní školení formou Chemického divadla v nastudování školního dramatického kroužku Žádný hwjezdy. Jde o sled humorných scének ukazujících, jak se v laboratořích chovat v souladu s předpisy.

V tomto školním roce jsme zatím uspořádali pět Kouzelných dnů, kterých se účastnilo 237 žáků a 24 učitelů z 24 základních škol Jihočeského kraje. Podle reakcí zúčastněných žáků i jejich učitelů můžeme konstatovat, že určitě nelitovali, že do Veselí nad Lužnicí přijeli a že se přesvědčili, jak je i z fotografií patrno, že chemie může být velmi zábavná a překvapující. A o to organizátorům tohoto projektu šlo především.

Nejbližší další Kouzelné dny v laboratořích se budou konat v červnu 2012 a budou koncipovány jako chemicko- technologický školní výlet. Přihlásit se bude možné přes web školy. (www. sos-veseli.cz)

Chemické divadlo poučilo žáky o bezpečnosti v laboratořích

Barvení plamene

Titrace

Senzorická analýza

Předání drobných cen za správně zodpovězený test

Kouzelné dny v laboratořích

Po zmapování zájmu ze strany jihočeských škol probíhá plánování tras svozu žáků našimi autobusy a upřesnění termínů (půjde o termíny v měsících listopad, prosinec a leden). Potěšilo nás, že oslovené školy projevily o náš program velký zájem. Těšíme se na setkání ve Veselí nad Lužnicí v laboratořích při zkoumání, pozorování a experimentování.

Příručky pro výuku vzniklé v rámci projektu Popularizace a podpora technického vzdělání v potravinářských a chemických oborech SOŠ OTŽP ve Veselí nad Lužnicí.

Vitaminy
Základní laboratorní rozbory mléka
Fyzikální chemie
Atlas bakterií a čisté mlékařské kultury
Výroba piva
Zpracování mléka
Závěrečná zpráva

Kouzelné dny v laboratořích


Popularizace a podpora technického vzdělání v potravinářských a chemických oborech na Střední odborné škole pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí.

Ve dnech 29.11., 30.11. a 1. 12. proběhly na naší škole první tři Kouzelné dny v laboratořích. Zúčastnili se jich žáci a učitelé základních škol z Bechyně, Bernartic, Chlumu u Třeboně, Chyšek, Lomnice nad Lužnicí, Milevska, Plané nad Lužnicí, Sezimova Ústí, Suchdolu nad Lužnicí, Tábora, Mladé Vožice.

148 žáků a 16 učitelů strávili dopoledne (8:30 - 12:30) praktickými činnostmi v laboratořích chemie, mikrobiologie, školním minipivovaru, školním teráriu, při nácviku senzorické analýzy mléčných výrobků a zásad správné výživy. Na závěr aktivit proběhl malý testík, který určil vítěze drobných cen. Oběd a doprava byly zajištěny.

Všichni účastníci byli proškoleni o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví v laboratořích netradičním způsobem - školní divadelní soubor Žádný hwjezdy zásady BOZP zdramatizoval do zábavných scének.

Doufáme, že účastníci Kouzelných dnů odjížděli domů spokojeni. My za organizátory můžeme konstatovat, že k nám přijeli žáci slušně vychovaní a se zájmem o nabízené aktivity. V lednu 2012 s organizací Kouzelných dnů pokračujeme.

Ve Veselí zase v lednu

Sešlo se nás hodně

Mikrosvět stojí za shlednutí

Jestlipak se mi ten preparát povedl

Vlastní práce pod dohledem

Něco hoří...

...něco se barví...

... a něco vypadá jako kouzlo.

Co se asi stane?

Daří se!

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.

Jaký ten sýr vlastně je?

Co to voní, co to chutná?

Kdo umí, ten má cenu