Ing. Lukáš Polák

15. výročí Střední odborné školy pro ochranu a tvorbu životního prostředí
Absolventi vzpomínají (II.)

V letošním roce slaví Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí 15 let od svého založení. V našem seriálu "Absolventi vzpomínají" oslovujeme absolventy této školy, aby se s námi podělili nejen o své zážitky z doby studia ve Veselí nad Lužnicí, ale také o své zkušenosti z let pomaturitních.

Tentokrát jsme oslovili Ing. Lukáše Poláka. Po celou dobu na střední škole patřil mezi výborné žáky a své odborné kvality prokázal i během dalšího studia.

1. Jaký obor a v jakých letech jste studoval?

Na SOŠ OTŽP ve Veselí nad Lužnicí jsem začal studoval v roce 1998 obor ochrana a tvorba životního prostředí. Toto studium jsem úspěšně zakončil maturitou na jaře roku 2002.

2. Jak vzpomínáte na svá studentská léta a město Veselí nad Lužnicí?

Snad mi obyvatelé Veselí nad Lužnicí odpustí, ale musím přiznat, že v době, kdy jsem poprvé přišel na SOŠ OTŽP, věděl jsem o městě jen to, že se nachází kdesi v jižních Čechách a je významných železničním uzlem. Během čtyřletého studia jsem však měl možnost poznat velké množství místních památek, různých zákoutí, nádhernou okolní přírodu i množství místních pohostinství. S politováním musím podotknout, že značnou část těchto krás jsem dokázal docenit až po odchodu na vysokou školu do Prahy.

S místními obyvateli jsem byl během oněch čtyř let v každodenním kontaktu, počínaje kantory ve škole a vychovateli na domově mládeže, konče prodavači, doktory či zaměstnanci městského úřadu. Vím, člověk ve věku teenagera není zcela bezkonfliktní, ale musím říct, že s "domorodci" jsem měl, a s mnohými dodnes mám, vztahy vysoce nadstandardní. Rád vzpomínám na chvíle strávené sportem, na pískovnách, či jiným druhem kultury. Díky těmto i dalším okamžikům mám město i školu zarytou hluboko ve svém srdci a rád se sem při každé příležitosti vracím. Na roky strávené ve Veselí nad Lužnicí nemohu vzpomínat jinak než v dobrém.

3. Kam směřovaly vaše kroky po maturitě?

Stejně jako ve mně kdysi vzbudila základní škola zájem o ekologii a přivedla mě do Veselí, poznal jsem díky SOŠ OTŽP, jak krásná a tajuplná věda je chemie. Proto mé další kroky směřovaly na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde jsem během pětiletého magisterského studia absolvoval obor Chemické a energetické zpracování paliv na Fakultě technologie ochrany prostředí.

4. Čím se zabýváte dnes?

V současné době jsem stále studentem. Druhým rokem studuji navazující doktorský program na VŠCHT v Praze se zaměřením na tradiční plynárenství. Toto studium již nezahrnuje klasické vysedávání v lavicích a skládání zkoušek. Jeho náplní je jednak výzkum a vývoj nových efektivních technologií ve spolupráci s průmyslovými firmami a současně předávání znalostí mladším studentům formou vedení odborných laboratorních prací a cvičení. V neposlední řadě se člověk účastní různých odborných seminářů a konferencí, kde se učí vystupovat před odbornou veřejností, prezentovat své výsledky a získává tak nové kontakty na osoby zabývající se podobnou problematikou.

Připravila: Jana Zárubová