Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje

1 Principy udržitelného rozvoje

Obsah tématu

přehled základních informací
obecná ekologie
o vztazích člověka a prostředí a jejich vývoji
z evnironmentalistiky
o principech a nástrojích

Výstupy

Krajinná ekologie-pískovny v krajině
Otázky ŽP, biodiverzita
Globální problémy lidstva
Základy ekologie - abiotické faktory
Základy ekologie - biotické faktory
Vyhledání výzev a tvorba grantů

Realizátor projektu: Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I
Partner projektu: Klub ekologické výchovy o. s. , Pertoldova 3373, 143 00 Prah 4 – Modřany
Manažer a koordinátor projektu: Ivana Zemanová, DiS., tel. 381 500 511, e-mail: info@sos-veseli.cz
Školské středisko VUR: Ing. Milena Hlásková, tel. 381 500 511, 381 500 526, e-mail: hlaskova@sos-veseli.cz
Správce portálu: Bc. Petr Kosáček, e-mail: kosacek@sos-veseli.cz
Projekt je financován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.3.06 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.