Biologická olympiáda Rudolfa Kurky pro žáky ZŠ


Biologická olympiáda je určena pro žáky 7. a 8. tříd základních škol z okolí CHKO Třeboňsko. Soutěž je rozdělena na dvě kategorie: zoologickou a botanickou. Žáci si podle vlastního zájmu mohou kategorii vybrat. Téma olympiády je každý rok jiné, jako příklad můžeme uvést téma Mezinárodní rok lesa, Naučná stezka Borkovická blata, Příroda ČR apod. Olympiáda není pouhým poměřením znalostí, naopak je spojena s poutavou exkurzí na zajímavá místa v okolí Veselí nad Lužnicí. Na této exkurzi se žáci dozvědí vždy něco zajímavého a vyzkouší si poučné hry. Nakonec v laboratořích naší školy vypracují zadaný úkol.

Všichni žáci obdrží užitečné dárky a diplomy o účasti na olympiádě. Nejlepší žáci jsou navíc odměněni cennými dary. Žáci, kteří se účastnili této olympiády a mají zájem studovat na naší škole, obdrží v přijímacím řízení mimořádné body navíc!

Výsledky soutěže tradičně vyhlašuje starosta města Veselí nad Lužnicí. V roce 2010 převzala záštitu nad Biologickou olympiádou Rudolfa Kurky RNDr. Jana Krejsová, radní Jihočeského kraje.

Pokud se chcete Biologické olympiády účastnit a Vaše škola není do soutěže zapojena, oslovte Vaší paní učitelku či Vašeho pana učitele, popř. koordinátora ekologické výchovy (EVVO). Napište nám, rádi Vás na naší škole přivítáme.