Učitelé
tr>
Jméno pracovníka telefon e-mail vyučuje
Ředitel
Ing. Ladislav Honsa 381500512 honsa@sos-veseli.cz Chemie (CHE), Chemie potravin(CHEP)
       
Zástupce ředitele
Mgr. Luboš Mixa 381500514 mixa@sos-veseli.cz Občanská nauka (OBN)
       
Pedagogové
Aleš Boubelík,
sládek školního minipivovaru
381500521 boubelik@sos-veseli.cz Dílenská cvičení (DIC), Praxe (PRA),
Ing. Milan Bumerl, CSc. 381500529 bumerl@sos-veseli.cz Chemie(CHE), Monitorování životního prostředí(MŽP), Vodní hospodářství (VOH), Odpadové hospodářství (ODH)
Mgr. Marie Dobnerová 381500515 dobnerova@sos-veseli.cz Anglický jazyk (ANJ),
Konverzace v anglickém jazyce (KAJ)
Ing. Ivan Dufek,
sládek školního minipivovaru
381500521 dufek@sos-veseli.cz Dílenská cvičení (DIC)
Mgr. Jaroslav Faltus 381500522 faltus@sos-veseli.cz Tělesná výchova (TEV)
Pharm.Dr. Marcela Gyurusiová,
381500513 gyurusiova@sos-veseli.cz Biologie a mikrobiologie (BMI), Praxe (PRA), Základy výživy (ZAV)
Ing. Alena Hesová 381500520 hesova@sos-veseli.cz Technologie potravin (TEP),Biologie a mikrobiologie (BMI)
Ing. Horáková Jana, 381500517 ekonom@sos-veseli.cz Ekonomika (EKO)
Ing. Danuše Kopáčková 381500520 kopackova@sos-veseli.cz Potraviny a biotechnologie (PBI)
Lenka Kosová; Madeta 381581083 l.kosova@seznam.cz Dílenská cvičení(DIC), Praxe (PRA) - školní minimlékárna Madeta Planá nad Lužnicí
Ing. Tereza Picková 381500529 pickova@sos-veseli.cz Technologie potravin (TEP),
Potraviny a biotechnologie (PBI),
Analýza potravin (ANP),
Praxe (PRA),
Ekonomika (EKO)
Mgr. Evelin Eva Puchtová 381500521 puchtova@sos-veseli.cz Matematika (MAT) Biologie(BIO)
Mgr. Josef Kříženecký 381500527 krizenecky@sos-veseli.cz Fyzika (FYZ),
Základy techniky (ZAT),
Stroje a zařízení (STR)
Ing. Jan Maurer 381500522 maurer@sos-veseli.cz Chov cizokrajných zvířat(CHCZ),
Mgr. Aleš Molek 381500524 molek@sos-veseli.cz Anglický jazyk (ANJ),
Konverzace v anglickém jazyce (KAJ)
Ing. Ondřej Novák
vedoucí učitel praktického vyučování
381500516
702219970
novak@sos-veseli.cz Ekologie a životní prostředí(EŽP), Právní příprava(PRP)
, Ekologie živočichů a rostlin (EŽR), Biologický seminář (BIS)
Mgr. Milada Nováková 381500515 novakova@sos-veseli.cz Český jazyk a literatura (CJL)
Mgr. Petr Novotný 381500521 novotny@sos-veseli.cz Biologie (BIO), Zeměpis (ZEM), Geografie (GEO), Chov cizokrajných zvířat (CHCZ), Etologie (ETO)
Mgr. Jiřina Šimková 381500522 simkova@sos-veseli.cz Dějepis (DEJ)
Mgr. Šárka Řezníčková 381500522 reznickova@sos-veseli.cz Tělesná výchova (TEV),
Německý jazyk (NEJ)
Ing. Marie Sochorová
381500520 sochorova@sos-veseli.cz
Analýza potravin (ANP)
Mgr. Martina Sýkorová 381500527 sykorova@sos-veseli.cz Matematika (MAT),
Matematický seminář (MAS)
Ing. Jana Šašková 381500526 saskova@sos-veseli.cz Člověk a prostředí (ČLP),
Technologické procesy (TPR),
Odpadové hospodářství (ODH), Ekologie a životní prostředí (EŽP)
Ing. Lenka Záhorová 381500513 zahorova@sos-veseli.cz Chemie (CHE),
Chemie potravin (CHEP),
Analýza potravin (ANP), Fyzikální chemie(FCH), Monitorování životního prostředí (MŽP)
Mgr. Jana Zárubová,
výchovná poradkyně
381500525 zarubova@sos-veseli.cz Český jazyk a literatura (CJL),
Německý jazyk (NEJ)
       
Vychovatelé
Jana Blažková; vedoucí vychovatelka 606152937
381583251
blazkova@sos-veseli.cz  
Irena Jílková; vychovatelka 381583251 dmdivky@sos-veseli.cz  
Dagmar Gruberová; vychovatelka 381583251 dmdivky@sos-veseli.cz  
Věra Sládková; vychovatelka 381583251 dmdivky@sos-veseli.cz  
Stanislava Kovářová; vychovatelka 381500518 dmchlapci@sos-veseli.cz  
Renata Píhová; vychovatelka 381500518 dmchlapci@sos-veseli.cz  
Marie Pouzarová; vychovatelka 381500518 dmchlapci[z]sos-veseli.cz  
       
Další zaměstnanci školy
Dalibor Večeřa, školník 381500519 zoo-vec@seznam.cz  
Ing. Jana Horáková;
vedoucí ekonomického úseku,
účetnictví
381500517 ekonom@sos-veseli.cz  
Ivana Zemanová, DiS; sekretářka 606035321
381500511
info@sos-veseli.cz  
Dana Havelková; účetní 606035321
381500511
havelkova@sos-veseli.cz