Mgr. Josef Valenta

15. výročí Střední odborné školy pro ochranu a tvorbu životního prostředí Absolventi vzpomínají (VIII.)

V loňském roce oslavila Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí 15 let od svého založení. V našem seriálu "Absolventi vzpomínají" bychom chtěli oslovit absolventy této školy, aby se s námi podělili nejen o své zážitky z dob studií ve Veselí nad Lužnicí, ale také o své zkušenosti z let pomaturitních. V osmém pokračování našeho seriálu jsme oslovili Mgr.Josefa Valentu.

1. V jakém roce a jaký obor jste studoval?

V letech 1999 - 2003 jsem studoval obor ochrana a tvorba životního prostředí. Maturitní zkoušku jsem úspěšně absolvoval na jaře roku 2003.

2. Kam směřovaly vaše kroky po maturitě?

Po maturitě vedly mé kroky do "Matičky Prahy". Byl jsem přijat na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. První tři roky jsem nasával zkušenosti nikoliv v pražských hospůdkách, ale na bakalářském stupni - obor hospodaření s přírodními zdroji. V roce 2006 jsem úspěšně obhájil bakalářskou práci na téma: Stanovení izotopových poměrů Pb v dřevní biomase metodou LA ICP MS. Na magisterském stupni jsem se věnoval oboru geochemie. V roce 2008 jsem úspěšně složil státní závěrečné zkoušky a obhájil diplomovou práci na téma: Distribuce Pb, As a dalších prvků ve vybraných českých rašeliništích. Bakalářskou i diplomovou práci jsem absolvoval pod vedením velmi zkušeného a ve svém oboru uznávaného pedagoga Doc. RNDr. Martina Mihaljeviče, CSc. Chtěl bych poznamenat, že všichni členové pedagogické skupiny environmentální geochemie Přírodovědecké fakulty UK jsou ve svém oboru vysoce renomovaní, a přesto se s nimi užije velká legrace.

3. Jak vzpomínáte na léta strávená na střední škole a na město Veselí nad Lužnicí?

Když se po čase poohlédnu zpět, tak Střední odborná škola pro ochranu tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí byla pro mne správnou volbou. Všichni pedagogové SOŠ OTŽP jsou ve svém oboru velmi vzdělaní. Předali mi nadstandardní zkušenosti potřebné pro přijetí na VŠ i do osobního a pracovního života. Zejména rád vzpomínám na třídního učitele pana Mgr. Čížka. Velmi poučné byly i přednášky - Barevný čtvrtek (současný název "Cesty za poznáním"), prostřednictvím nichž jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí, např. z cestovatelské branže. Rád vzpomínám na zážitky se středoškolskými kamarády - a že jich bylo:. Nádherná je i příroda Veselska, která nám sloužila jako: "živá učebnice" při naučných vycházkách, jako místo pro sport (cykloturistika) a relaxaci (veselské pískovny). Město Veselí nad Lužnicí pro mě vyniká zejména svým náměstím a bezprostředním kontaktem s vodními plochami pískoven. Nevýhodou pro mě byla rozlehlost města v linii hlavní ulice. Tato nevýhoda se projevila např. při nutném návratu z dopingových stanic pro mladistvé: na domov mládeže do 21:30 hodin. "Student těžký život má".

4. Čím se zabýváte dnes?

V současné době pracuji na Státním fondu životního prostředí ČR - Praha, Odbor implementace GIS (Green investment scheme) na pozici projektový manažer - implementace programu Zelená úsporám. Jedná se o aktuální státní projekt na podporu úspor energie (zateplení a výstavba domů v pasivním energetickém standardu) a využití obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu "ala na mrkev":, tepelná čerpadla a termické kolektory) v rodinných a bytových domech.