Chuť a vůně jižních Čech a Dolního Rakouska


WIVES 2011

"Chuť a vůně jižních Čech a Dolního Rakouska" - pod tímto trochu idylickým textem se skrývá nový společný projekt žáků Střední odborné školy pro ochranu a tvorbu životního prostředí z Veselí nad Lužnicí a rakouské školy Francisco Josephinum ve Wieselburgu. Projekt je financován z programu Evropská územní spolupráce Rakousko- Česká republika 2007-2013, administrátorem je Jihočeská Silva Nortica. Zkratka WIVES znamená začáteční písmena měst, kde sídlí obě partnerské školy (Wieselburg -Veselí n.L.)

Řešitelé projektu: žáci 2.a 3.ročníku studijních oborů Analýza potravin a Technologie potravin a rakouští studenti 4.ročníku Technologie potravin a biotechnologie

Cíl projektu: posouzení senzorické kvality tradičních jihočeských a dolnorakouských potravin

Aktivity projektu: Žáci prováděli smyslovou analýzu sýrů a piv typických pro jihočeský a dolnorakouský region. V první části projektu navštívili naši žáci 24. a 25.února Wieselburg. Druhá část projektu proběhla pod naší taktovkou ve dnech 5.a 6.dubna.

Studenti hodnotili bodovým systémem jednotlivé senzorické ukazatele např. vzhled, barvu a rovněž posuzovali intenzitní profily chutě, vůně či konzistence sýrů. U předložených vzorků piva byly hodnoceny vůně a chuť, plnost, říz a hořkost nápoje, navíc byla provedena také zkouška stability a kvality pěny. Nakonec žáci volili nejhezčí obal pro malospotřebitelské balení sýrů a nejhezčí pivní etiketu.

Výsledky budou zpracovány do počítačové prezentace a okomentovány na závěrečné konferenci projektu, která se uskuteční začátkem řijna 2011. Stejně jako při řešení předchozího projektu je podmínkou, aby výsledky byly prezentovány v českém a německém jazyce.

Doprovodné akce projektu

  • Prohlídka partnerských škol: naše žáky zaujala rozlehlost a vybavenost rakouské školy, rakouským studentům učarovalo terárium.
  • Odborná exkurze pivovaru Kaiser ve Wieselburgu a Budějovického Budvaru
  • Taneční večer na zámečku ve Wolfpassingu a večer u táboráku spojený s opékáním špekáčků
  • Návštěva zemědělské a potravinářské výstavy "Ab-Hof-Messe" ve Wieselburgu. Žáci byli nadšeni z množství výstavních i prodejních exponátů a také podpořili své rakouské hostitele při propagaci jejich školy na výstavišti.
  • Návštěva státního zámku Hluboká nad Vltavou: v krásném jarním počasí jsme si všichni alespoň na chvilku připadali jako v pohádce
  • Na říjen připravujeme exkurzi v atomové elektrárně Temelín a odbornou exkurzi v Madetě Řípec

Hlavním úkolem projektu je získání praktických zkušeností a dovedností při degustaci potravin a také prohloubení jazykových znalostí. S tím samozřejmě souvisí získání bezprostředních informací o životě našich sousedů.

Doufáme, že spolupráce s rakouskými kolegy i žáky bude nadále úspěšně pokračovat.

Fotogelerie z České části projektu


Fotografie z Rakouské části projektu

Závěr projektu WIVES 2011

Počátkem října proběhla v naší škole závěrečná konference projektu Chuť a vůně jižních Čech a Dolního Rakouska s podtitulem smyslové hodnocení tradičních regionálních potravin. Projekt byl financován z programu Evropská územní spolupráce Rakousko- Česká republika 2007-2013, administrátorem byla Jihočeská Silva Nortica.

Žáci 3.a 4.ročníku studijních oborů Analýza potravin a Technologie potravin a studenti 4.ročníku potravinářské technologie z rakouského Wieselburgu posuzovali v průběhu loňského školního roku senzorickou kvalitu jihočeských a dolnorakouských sýrů a piv.Uskutečnila se dvě pracovní setkání přibližně 70 studentů nejdříve v únoru na půdě rakouské školy Francisco Josephinum Wieselburg a v dubnu jsme hostili rakouské studenty u nás ve Veselí nad Lužnicí. Úkolem žáků bylo smyslově posoudit 7 druhů piva a 6 druhů sýrů regionální provenience, provést popisné hodnocení do připravených formulářů a také vyhodnotit intenzitu jednotlivých jakostních ukazatelů. U sýrů byl hodnocen např. vnější a vnitřní vzhled, konzistence, vůně a chuť. V analýze intenzitních profilů piva bodovali žáci dle připravené stupnice zákal, barevný tón piva, sladovou a chmelovou vůni, sladkou, kyselou, hořkou a alkoholickou chuť a také říz piva.

A jaké závěry zazněly na závěrečné studentské konferenci? Ukázalo se, že české pivo chutnalo jednoznačně všem hodnotitelům. Preferováno bylo pivo světlé plzeňského typu, ale rovněž nealko nebo lehké pivo s nízkým obsahem alkoholu získalo vysoké bodové hodnocení. V Rakousku získal nejvyšší počet bodů ležák Wieselburger Gold a z českých piv nejvíce bodů nasbíralo pivo Lobkowicz, které se vyznačuje plnou sladovou chutí, řízností a výrazným chmelovým dozníváním.

Českým sýrům vévodil sýr s bílou plísní na povrchu Kamadet z řípecké Madety a v Rakousku se stal vítězem jemně pikantní sýr s omývanou kůrou St. Severin. Čeští studenti potvrdili, že mají chuťové buňky naladěny stejně jako většina českých spotřebitelů - druhé nejvyšší bodové hodnocení totiž získal eidamský sýr.

Hlavním úkolem projektu bylo získání praktických zkušeností a dovedností při degustaci potravin, prohloubení jazykových znalostí a s tím samozřejmě souvisí také získání bezprostředních informací o životě našich sousedů. Během řešení projektu absolvovali žáci několik odborných exkurzí: navštívili pivovar Kaiser ve Wieselburgu a n. p. Budvar v Českých Budějovicích, podívali se do závodu Madeta a.s. Řípec a na atomovou elektrárnu v Temelíně. Další doprovodná akce byla návštěva zemědělské a potravinářské výstavy Ab Hof Messe ve Wieselburgu a kulturní zážitek zejména rakouským studentům přinesla návštěva zámku Hluboká nad Vltavou a města Třeboň.

Závěrečná konference v aule naší školy obsahovala také odborné přednášky. Účastníci se dozvěděli o novém vědeckém pohledu na senzorickou analýzu, získali přehled o současném stavu českého pivovarnictví a připomněli si 100 let od výroby prvních tavených sýrů. Přestávka v odborném programu byla vyplněna degustací piva Blatský ležák z nového školního minipivovaru a ochutnávkou čerstvých smetanových sýrů a tvarohových výrobků, které připravili žáci oboru Technologie potravin ve školním mlékárenském poloprovozu v Madetě. Svými vlastnoručně připravenými výrobky se pochlubili i rakouští kolegové.

Projekt s pracovním označením WIVES 2011 (Wieselburg - Veselí) se vydařil, žáci si vyzkoušeli smyslové hodnocení potravin, které v tomto rozsahu není běžnou součástí výuky, seznámili se s rakouskými výrobky, které nejsou u nás v tržní síti k dostání, poznali také studentské prostředí a život svých rakouských vrstevníků. Pedagogové a žáci z partnerské školy z Wieselburgu byli rovněž spokojeni.

Ing. Dana Kopáčková

Kvalita syrového mléka

Projekt WIVES
Kvalita syrového mléka z pohledu potravinářských škol ve Veselí nad Lužnicí a Wieselburgu

Projekt je podporován z Fondu malých projektů Jižní Čechy/ Dolní Rakousko/ Horní Rakousko v rámci programu "Cíl 3 - Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013

Obsahem projektu je chemické a mikrobiologické hodnocení syrového mléka určeného pro výrobu sýrů od zemědělců v Jihočeském kraji a v Dolním Rakousku. Rozbory budou provádět žáci 3. ročníku oboru Analýza potravin a Technologie potravin z naší střední školy a studenti 4. ročníku oboru Technologie potravin a biotechnologie z odborné potravinářské školy Francisco Josephinum ve Wieselburgu.

vybavení poloprovozu vybavení poloprovozu

Laboratorní měření budou provedena současně na obou školách ve dvou týdnech a to začátkem měsíce března a v druhé polovině září proto, aby byl postižen vliv krmení na jakost syrového mléka.

Budou prováděny následující rozbory

  • chemické analýza: syřitelnost, kysací schopnost, obsah bílkovin
  • mikrobiologická analýza: celkový počet mikroorganismů, sporotvorné anaeroby, koliformní mikroorganismy

Výsledky měření budou zpracovány do závěrečných zpráv a tyto budou prezentovány v českém a německém jazyce na společném dvoudenním setkání žáků a učitelů obou škol v říjnu 2009 ve Veselí nad Lužnicí.

vybavení poloprovozu

Cílem projektu je zdokonalení laboratorní přípravy našich žáků, získání nových praktických a jazykových dovedností. Současně také chceme do budoucna nastartovat vzájemnou spolupráci obou odborných škol a výměnu zkušeností mezi pedagogy.

projekt wives projekt wives projekt wives

S výsledky projektu WIVES se můžete seznámit v závěrečné prezentaci. WIVES 2009