Zkvalitnění výuky environmentálních předmětů s využitím odborných tématických exkurzí


Cesty za vzděláním

Od ledna 2010 až do června letošního roku měli žáci Střední odborné školy ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí možnost navštěvovat zajímavé lokality a objekty díky projektu "Zkvalitnění výuky environmentálních předmětů s využitím odborných tématických exkurzí", který byl financován z Evropských sociálních fondů v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Učitelé odborných předmětů připravili a s žáky zrealizovali exkurze na odborná témata ve 4 okruzích Energie, Věda a technika, Živly a Biosféra, které rozšiřovaly výuku environmentálních, přírodovědných a technických předmětů. Jednou z nejatraktivnějších byla pro žáky exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, s nadšením uvítali 3D představení s názvem Návrat do divočiny v kině IMAX Praha, se zájmem si vyzkoušeli jak "věci fungují" v IQ parku v Liberci. Do projektu bylo zapojeno přes 200 žáků školy a 12 pedagogů. Nové poznatky a informace získané z exkurzí, byly zpracovány ve formě počítačových prezentací, výukových listů a fotoalb, výtvarně ztvárněny do plakátů, které jsou umístěny v multimediální učebně environmentální výchovy. Vytvořené výukové listy i prezentace budou i dále využívány při výuce odborných předmětů na škole.


Od ledna 2010 je škola příjemcem finanční podpory na projekt Zkvalitnění výuky environmentálních předmětů s využitím odborných tématických exkurzí. Cílem tohoto projektu je zatraktivnit výuku předmětů týkajících se životního prostředí, propojit vzájemně na sebe navazující předměty, seznámit se s praxí a podnítit zájem žáků o techniku ve službách ochrany životního prostředí formou odborných exkurzí na vybraná témata.

Z tohoto projektu budou v období od 1. května 2010 do 30.6. 2012 hrazeny všechny náklady na tyto exkurze (doprava, stravování, ubytování), kterých se zúčastní všichni studenti oborů Ekologie a životní prostředí a Přírodovědného lycea. Ze získaných prostředků bude ve škole vybavena nová multimediální učebna. Škola tak získá osobní počítač s příslušenstvím, vizualizér, digitální kameru, fotoaparát. Získané informace žáci zpracují do různých formátů, které budou dále využívané ve výuce. Každé zpracované téma bude obsahovat i překlady klíčových slov a spojení do anglického a německého jazyka.

Po dobu trvání projektu bude do něho zapojeno více než 200 žáků školy. Projekt je financován ze státního rozpočtu ČR a ESF v rámci Globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Témata odborných exkurzí Exkurze

I. Energie

Energie vody

přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně (Ostrava)

Energie Slunce

fotovoltaická elektrárna Bošanovice

Energie větru

Větrný park Věžnice

Energie ze Země

těžba uhlí Ostrava, Litvínov

Energie biomasy

kompostárna Jarošovice, spalovna Trhové Sviny
IC obnovitelných zdrojů - ČEZ Hradec Králové

Energie jádra

ČVUT Praha - jaderný reaktor
uložiště jaderného odpadu důl Richard

II. Věda a technika

Technika ve službách vědy

kino IMAX Praha, IQ park Liberec
sklárny KvalierGlass Sázava
likvidace elektroodpadu Týn n. Vltavou

III. Živly

Voda

nádrž Římov, úpravna vody Plav

Země

České středhoří - Kamenná slunce

Vzduch

Větrný park Věžnice

IV. Biosféra

Flóra a fauna domácí

CHKO Třeboňsko
CHKO Vyšeňské kopce
CHKO České středohoří

Flóra a fauna exotická

ZOO Liberec, ZOO Dvůr Králové nad Labem
ZOO OHRADA Hluboká nad Vltavou
Botanická zahrada Praha, skleník FATA MORGANA

Přehled exkurzí pro obory studia Ochrana a tvorba ŽP a Přírodovědné lyceum od května 2010 do dubna 2012:

Ekologie a životního prostředí

Školní rok 2009/2010

RočníkMísto
1Liberec, IQ park, Botanická a Zoologická zahrada
2CHKO Blanský les
3Ostravské černouhelné doly, CHKO Hrubý Jeseník
3Římov (úpravna vody)

Fotografie z exkurzí

Liberec, IQ park, Botanická a Zoologická zahrada

Ostravské černouhelné doly, CHKO Hrubý Jeseník

Římov (úpravna vody)

Čistírna odpadních vod

Úpravna vody Plav

Teplárna Trhové Sviny

2. B v elektrárně Hučák v Hradci Králové

Školní rok 2010/2011

RočníkMísto
1ZOO Dvůr Králové
1Liberec, IQ park, Botanická a Zoologická zahrada
2CHKO Blanský les
2Třebíčsko (Chaloupky)
3Římov (úpravna vody)
3Ostravské černouhelné doly, CHKO Hrubý Jeseník
4Jaderný reaktor Praha
4Světlá nad Sázavou (sklárny, recyklace)

ZOO Dvůr Králové

Větrné elektrárny Vežnice

Přírodovědné lyceum

RočníkMísto
1Liberec, IQ park, Botanická a Zoologická zahrada
2CHKO Blanský les
3Ostravské černouhelné doly, CHKO Hrubý Jeseník
3Římov (úpravna vody)

Školní rok 2010/2011

RočníkMísto
1ZOO Dvůr Králové
1Liberec, IQ park, Botanická a Zoologická zahrada
2CHKO Blanský les
2Třebíčsko (Chaloupky)
3Římov (úpravna vody)
3Ostravské černouhelné doly, CHKO Hrubý Jeseník
4Jaderný reaktor Praha
4Světlá nad Sázavou (sklárny, recyklace)

Školní rok 2011/2012

RočníkMísto
1ZOO Dvůr Králové
1Liberec, IQ park, Botanická a Zoologická zahrada, Litvínov, Terezín
2větrný park Věžnice, KAVALIERGLASS, a. s. v Sázavě
2Litvínov, Terezín
2Hajnice (Mirochov) - terénní stanice CHKO Třeboňsko, Vyšenské kopce, CHKO Blanský les
3větrný park Věžnice, Silon a.s. Planá nad Lužnicí, KAVALIERGLASS, a. s. v Sázavě
3nádrž Římov, úpravna vody Plav, čistička odpadních vod Hrdějovice
3Ostravské černouhelné doly, CHKO Hrubý Jeseník, Hluboká nad Vltavou, ZOO OHRADA
4Jaderný reaktor Praha

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aktualizace: 22. 3. 2012